تعریف مبایعه نامه و قولنامه چیست؟

از نظر حقوقی مبایعه نامه قراردادی است که میان فروشنده و خریدار منعقد شده و بر اساس آن مالی (بیع) در قبال دریافت وجه و بهای آن فروخته می شود . در اصلاح به این قرارداد بیعنامه نیز گفته می شود .

از آن طرف، وقتی شرایط به وجود آمدن معامله ملک موجود نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد، یا فروشنده کارهایی مثل استعلام های شهرداری و دارای و غیره را انجام نداده است. در این حالت قولنامه تنظیم می شود که قراردادی عادی است میان خریدار و فروشنده که در آن تعهد می نمایند که در زمان و مکان مورد توافق حضور یابند و با احقاق شرایطی که در قولنامه ذکر شده است معامله را انجام دهند.

مبایعه نامه

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست؟

از تعاریف بالا متوجه شدیم که قولنامه به پیش از معامله نهایی و مبایعه نامه به خود قرارداد نهایی گفته می شود. بنابراین وقتی فروشنده و خریدار در زمان نوشتن قرارداد، مورد معامله معلوم ، قیمت (ثمن) معامله معلوم ، نحوه پرداخت ثمن معلوم و نحوه تحویل ملک و سایر شرایط توافقات کاملا معلوم باشد و احتمالا مقداری از ثمن نیز پرداخت شده باشد عقد بیع واقع شده است. و در صورتی که این قرارداد شفاهی نبوده و بصورت مکتوب نوشته شده باشد به آن مبایعه نامه یا بیعنامه می گویند. این قرارداد مملک است و باعث انتقال مالکیت ملک به خریدار می شود. در طرف دیگر اگر خریدار و فروشنده اعلام نمایند که بنا به شرایط خاصی حاضر هستند به انعقاد معامله مبادرت ورزند و وعده معامله در آینده را بدهند آنرا قولنامه می گویند و این قرارداد مملک نبوده و تنها وعده به معامله در آتیه است و باعث انتقال مالکیت به خریدار نمی شود .

اجزای مبایعه‌نامه

اجزای مبایعه نامه شامل موارد زیر است

۱- مشخصات خریدار و فروشنده (طرفین قرارداد)

۲- موضوع معامله (مثلا در مورد خرید و فرشو ملکی است)

۳- ملحقات و جزئیات مورد معامله

۴- ثمن معامله (قیمت مورد توافق طرفین قرارداد)

۵- نحوه پرداخت ثمن مورد توافق طرفین قرارداد

۶- شرایط تسلیم و تحویل مورد قرارداد و همچنین شرایط انتقال مدارک از جمله اسناد مورد معامله.

۷- شرایط و آثار قرارداد (مواردی که در قانون معاملات می بایست توسط طرفین معامله انجام شود)

۸- تعهدات طرفین قرارداد

۹- شروط ضمن عقد

۱۰- جرایم و ضرر زیان ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد

۱۱- امضای فروشنده و خریدار و حداقل دو شاهد و متصدی معاملات

همچنین باید دقت کرد که مبایعه نامه می بایست در سه نسخه تنظیم شود که یک نسخه برای خریدار، یک نسخه برای فروشنده و یک نسخه نیز توسط مشاور املاک بایگانی میشود. مبایعه نامه باید در سامانه معاملات املاک کشور ثبت شده و دارای کد رهگیری و هم چنین هولوگرام معتبر باشد. و مهر دفتر املاک دارای جواز کسب نیز به آن خورده باشد.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)

Loading...