در مناطق ۲ و ۵ در خدمت شما عزیزان هستیم

در صورتیکه تا بحال موفق به واگذاری ملک خود نشده اید.

و یا ملک شما دارای نقاط ضعفی مثل نداشتن پارکینگ و آسانسور و غیره است.

می توانید با تماس با ما ظرف ۲۰ روز خانه خود را بفروشید و ظرف ۱۰ روز خانه خود را اجاره بدهید.

بیعنامه با توجه به ارتباط هایی که با دفاتر املاک در سراسر مناطق ۲ و ۵ دارد به سرعت می تواند برای ملک شما مشتری بیابد

تماس با ما