بعد از یافتن خانه مورد نظر از طریق مشاورین املاک یا سایت هایی مثل دیوار و شیپور، عرف این است که ابتدا مبایعه نامه رسمی در دفاتر مشاورین املاک منعقد گردد و  به منظور جلوگیری از سوء استفاده هایی مانند فروش خانه به چندین نفر، باید بیعنامه در سیستم جامع اسناد رسمی بوسیله مشاورین املاک مجاز ثبت شود و کد رهگیری دریافت گردد.  سپس برای نقل و انتقال سند خانه مهلتی در نظر گرفته می شود. این مهلت کاملا به توافق طرفین معامله بستگی دارد و عرف معمول آن حدود یک ماه است. حال که از این مرحله گذر کردید ، فروشنده باید به دنبال استعلام های لازم برای نقل و انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی برود که آنها را خدمتتان عرض می کنیم.

 

 

هزینه های انتقال سند خانه

پس از مراحل بالا فروشنده باید به دفترخانه مورد توافق طرفین برای انتقال سند مراجعه کرده و از آنجا نامه های مربوطه بابت مراجعه به نهاد های دیگر را دریافت کند. حال ما کارهایی که در نهادهای مختلف باید انجام شود را مختصرا بیان می کنیم.

نقش شهرداری در انتقال سند خانه

فروشنده با نامه ای که از دفتر اسناد رسمی دریافت کرده است به شهرداری مراجعه کرده و شهرداری هزینه هایی مانند پروانه ساختمان، پایان کار، عوارض نوسازی و عوارض پسماند را که در طی سالهای گذشته پراخت نشده است را دریافت می کند. از طرفی اگر ساختمان برخلاف شرایط پروانه ساخت، ساخته شده باشد و یا تغییری در طول این مدت در ساختمان بدون اطلاع شهرداری انجام گرفته باشد، فروشنده باید جریمه آن را هم بپردازد.

نقش دارایی در انتقال سند خانه

در مرحله بعد فروشنده باید از دارایی نیز استعلام انتقال سند خانه را اخذ کند . مطابق قانون اداره دارایی چهار درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات نقل و انتقال از فروشنده اخذ می کند. اما جای نگرانی نیست زیرا این رقم بر اساس رقم معامله شده ملک محاسبه نمی شود بلکه طبق جداول خود اداره دارایی محاسبه می شود که بسیار پایین تر از رقم فعلی ملک است. اگر در سال های گذشته نیز خانه در اجاره مستاجر بوده باشد، دارایی مالیات بر اجاره را نیز از فروشنده اخذ می کند.

دفترخانه

فروشنده وقتی مراحل بالا را با موفقیت پست سر گذاشت، نامه های استعلام مربوطه را تسلیم دفترخانه می کند تا مراحل نهایی انتقال سند خانه تکمیل شود. هزینه نهایی، هزینه حق التحریر دفترخانه است که بصورت توافقی میان فروشنده و خریدار تقسیم می گردد اما عرف هزینه دفترخانه بصورت پنجاه پنجاه میان فروشنده و خریدار است و البته نه درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل آن می شود.

و در نهایت اگر بخواهید خانه سه دنگ، سه دنگ میان شرکا سند زده شود و یا روی خانه وام بانک مسکن گرفته شده و یا موارد دیگر، باز هم باید هزینه های آن را به دفترخانه پرداخت نمایید.